Neumann János Egyetem címzetes egyetemi tanári címet adományozott Matolcsy Györgynek

Egyetemi tanári címet kapott Matolcsi György a Neumann János Egyetemtől

Egyetem

A Neumann János Egyetem címzetes egyetemi tanári címet adományozott Matolcsy Györgynek, melyet a jegybank elnöke 01.19-én vett át ünnepélyes keretek között.

Matolcsy György már a 2010-es évek elején hangoztatta, hogy Kecskemét városának egyetemre van szüksége. Kezdeményezésére született meg a Neumann János Egyetem (NJE), melynek fejlesztésében, gyarapításában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Matolcsy György indította el az egyetem és a jegybank közötti együttműködést, melynek kiemelt céljai a korszerű közgazdasági képzés elősegítése, az oktatásfejlesztés, a képzési kínálat szélesítése, versenyek, konferenciák szervezése, valamint a tudományos kutatói munka sokoldalú támogatása.

Az MNB 2014 óta áll duális együttműködésben a Neumann János Egyetemmel.  Kezdetben gazdasági gépészmérnök szakirányú gépészmérnök alapképzésben részt vevő hallgatókat, majd a Gazdaságtudományi Kar 2016-os megalakulása óta gazdálkodási menedzsment alapképzési szakos hallgatókat fogadott és fogad jelenleg is. A 2021/2022-es tanévtől kezdődően a duális képzési portfóliót a jegybank kiterjesztette az NJE további duális formában induló, az MNB feladataihoz illeszkedő nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel alapképzési szakjaival. Az együttműködés kezdete óta több mint 80 duális hallgató végezte gyakorlatát a jegybanknál és leányvállalatainál.  A szintén az MNB által létrehozott Kiválósági Ösztöndíjprogramban pedig, annak 2016-os indulása óta, közel 70 fő nyert ösztöndíjat az NJE hallgatói közül, míg az MNB Tehetség Programjában mintegy 50 hallgatójuk vett részt.

A jegybank és az egyetem közös együttműködésének kiemelkedő eredménye, hogy megalakult a budapesti MNB Tudásközpont, amely három központnak – az MNB Intézet: Fenntartható Pénzügyek Központnak, az Eurázsia Központnak, valamint a Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központnak – ad helyet.  Az MNB Intézet egy önálló mesterszakot indított el az NJE budapesti campusán, Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás néven.

Az Eurázsia Központ egyik fő feladata az egyetemi nemzetköziesítés támogatása, a nemzetközi kapcsolatok építése. A Központ eurázsiai térség különböző aktuális geopolitikai kérdéseivel kapcsolatban folytat kutatásokat, fórumot teremt a tudományos eredmények megosztására és a véleménycserére, részt vesz a nemzetközi tudományos életben, egyúttal hozzájárul az eurázsiai térséggel kapcsolatos gazdasági és politikai döntések megalapozásához.

A Neumann János Egyetem szenátusi ülésén Fülöp Tamás, a kecskeméti Neumann János Egyetem rektora és Csizmadia Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke adták át a címzetes egyetemi tanári címet a Magyar Nemzeti Bank elnökének, elismerve ezzel az egyetem létrehozásában, oktatási, kutatási programjának előmozdításában végzett tevékenységét.

(Forrás: Neumann János Egyetem)

(Fotó: Neumann János Egyetem rektora)