Az akvakultúra „Puskás Öcsije”

Egyetem

Emléktábla-avatással és konferenciával emlékeztek a hidrobiológus képzés alapítójára, Woynárovich Elek professzorra pénteken a Debreceni Egyetemen.

Woynárovich Elek emléktáblájának leleplezésével és megkoszorúzásával kezdődött pénteken a 2015-ös Debreceni Hidrobiológus Fórum a Debreceni Egyetem Ökológiai Épületénél.

– A vízzel foglalkozni kell, nem csak a kutatóknak és a szakembereknek, hanem az átlagembereknek is, hiszen mindennapi életünk egyik legmeghatározóbb alkotóeleme. Woynárovich Elek neve az egyetemen összeforrt a halászatbiológiával, s a kar életében is fontos, hogy megemlékezzen az ilyen emblematikus professzorairól – hangsúlyozta a megnyitón Pintér Ákos, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja.

Lengyel Péter, a Földművelésügyi Minisztérium Akvakultúra-fejlesztési Osztályának vezetője köszöntőjében a magyar akvakultúra „Puskás Öcsijének” nevezte a néhai professzort, hiszen ha halászati körökben a világ bármely táján szóba kerül Magyarország, akkor szinte mindig Woynárovich Elek nevét említik a szakemberek. Az osztályvezető hozzátette, hogy a Földművelésügyi Minisztérium is alázattal őrzi a halászatbiológus professzor emlékét, mellszobra az agrárkutatás nagyjai között található a tárca épületénél.

Lengyel Péter felhívta a konferencia résztvevőinek figyelmét az akvakultúra európai paradoxonjára, miszerint hiába áll vezető helyen Európa a halászati, haltermelési kutatásokban, az új módszereket nagyon nehezen ültetik át a gyakorlatba, nagy a lemaradás a halfogyasztás és haltenyésztés területén is.

Tóthmérész Béla, a Biológiai és Ökológiai Intézet igazgatója felidézte az első alkalmat, amikor találkozott a néhai professzorral, aki abban az időben az intézmény mitikus alakjának számított.

Harka Ákos, a Magyar Haltani Társaság elnöke beszédében kiemelte, hogy Woynárovich Elek a társaság alapítójaként még idős korában is nagyon aktív volt: előadásokat tartott, publikált, így példát mutatott a társaság több tagjának.

A köszöntőket követően Nagy Sándor Alex, a Hidrobiológiai Tanszék vezetője és Lenkey Béla, a KLTE Baráti Kör elnöke a professzor rövid életútját tartalmazó tábla leleplezésével avatta fel a „Woynárovich Elek termet” a Ökológiai Épület alagsorában. Lenkey Béla köszöntőjében a halászatbiológus hasznos és szolgálatteli életére hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy a professzor világszerte több mint 20 országban honosította meg haltenyésztési módszerét.

Woynárovich Elek életútjáról és a hidrobiológus szakemberképzésben betöltött szerepéről Nagy Sándor Alex tartott előadást. A tanszékvezető felidézte, hogy a professzor 1961. szeptember 1-jétől volt a Kossuth Lajos Tudományegyetem Állattani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, majd 1963–1966 között a tudományos rektorhelyettesi posztot is betöltötte. Utóbbi időszak a hidrobiológia hazai oktatása szempontjából mérföldkőnek számít, mivel 1966-ban kezdeményezésére kezdődött el és tíz éven keresztül folyt hidrobiológusok képzése Debrecenben. Bár a szak 1975-ben beleolvadt az akkor induló egységes biológus képzésbe, ez tekinthető a Debreceni Egyetemen 2008-ban akkreditált és 2009-ben elindított hidrobiológus mesterképzés jogelődjének.

Nagy Sándor Alex előadásában kiemelte, hogy Woynárovich Elek nevéhez fűződik a halikra ragadósságának megszüntetésére szolgáló technológia, amit a mai napig használnak a világ nagy részén. Pályafutása során több mint 200 tudományos és ismeretterjesztő cikket írt, még 92 évesen is publikált. 2003-ban a Debreceni Egyetem díszdoktora lett, 2005-ben pedig megkapta a Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb, nem akadémikusnak járó kitüntetését, az Eötvös József koszorút.